شعبه 1

خواجه عبدالله انصاری

مناطق تحت پوشش: مناطق 1،2،3،4،5،7،8،22 شهرداری تهران و شهرستان کرج

شماره تماس: 2614709226147087

شعبه 2

وحدت اسلامی

مناطق تحت پوشش: 6،9،10،11،12،13،14,15،16،18،19,20،21 شهرداری تهران، شهرری

شماره تماس:
55493588549321955368414

نمایندگی قم

شماره تماس:
091985062150253666440002536665500

نمایندگی قزوین

شماره تماس:
0910289002009102890030

نمایندگی کرج

شماره تماس:
09352424784

نمایندگی ورامین و پاکدشت

شماره تماس:
09125197860

نمایندگی اسلام شهر

شماره تماس:
09122306198