شعبه ۱

تهران، خواجه عبدالله انصاری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مناطق تحت پوشش: مناطق ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۷، ۸، ۲۲ شهرداری تهران و شهرستان کرج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شماره تماس: ۲۶۱۴۷۰۹۲ – ۲۶۱۴۷۰۸۷

شعبه ۲

تهران، وحدت اسلامی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مناطق تحت پوشش: مناطق ۶، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱ شهرداری تهران و شهر ری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شماره تماس: ۵۵۳۶۸۴۱۴ – ۵۵۴۹۳۲۱۹ – ۵۵۴۹۳۵۸۸

نمایندگی قم

شماره تماس: ۳۶۶۶۵۵۰۰-۰۲۵ – ۳۶۶۶۴۴۰۰-۰۲۵

شماره همراه: ۸۵۰۶۲۱۵-۰۹۱۹

نمایندگی قزوین

شماره تماس: ۲۸۹۰۰۳۰-۰۹۱۰ – ۲۸۹۰۰۲۰-۰۹۱۹

نمایندگی کرج

شماره تماس: ۲۴۲۴۷۸۴-۰۹۳۵

نمایندگی ورامین و پاکدشت

شماره تماس: ۵۱۹۷۸۶۰-۰۹۱۲

نمایندگی اسلامشهر

شماره تماس: ۲۳۰۶۱۹۸-۰۹۱۲

سفارش عمده

برای سفارش سالاد و سبزیجات بسته‌بندی آماده مصرف رستوران یا فروشگاه خود با شعب فروش ما در ارتباط باشید.