سالاد سزار

(۲۰۰ گرم)

مواد تشکیل دهنده:
(مرغ گریل، کاهو، پنیر پامسان، نان تست، سس سزار)

دسته: